Автор: clamlitile

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלות הנדל"ן נמצאת במאזן העובד. מחיר מוערך עבור היתר יום בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/ – צור בנות ראויות לעבודה עם רווחים מעולים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.